Brandveiligheid hotel Lahaye.

 

Ons hotel is uitgerust met een automatische brandmeldinstallatie merk : Penta.

Deze installatie zorgt middels rook- en thermische melders, geplaatst in alle

openbare ruimtes (café, eetzaal, conversatieruimte, rookruimte, gangen),

hotelkamers, keuken, voorraadkelders, kantoorruimte en opslagruimtes voor een

optimale detectie van rook of vuur bij een eventuele brandcalamiteit.

 

Het Penta Brandmeldsysteem bestaat  uit  een  Penta Centrale waarop:

ingangen: automatische melders : rookmelders, temperatuurmelders, handbrandmelders.

uitgangen: sirenes, flitslichten, doormelding naar meldkamer brandweer, deur vastzet

inrichtingen, ontruimingsalarmering zijn aangesloten.

 

                           

                                             

 

                                                         

 

 

                                                                        

 

De installatie van dit efficiënt meldsysteem in ons hotelpand (gebouwd in 1895)  was moeilijk en kostbaar, maar noodzakelijk om de veiligheid van onze gasten te kunnen waarborgen.

Als tegenprestatie van U als gast vragen wij : doe géén domme dingen met rookmelders, brandslangen, etc waarmee U niet alleen Uw eigen veiligheid in gevaar brengt, maar ook dat van de overige gasten !  Oneigenlijk gebruik van  rookmelders, brandslangen, sirenes, etc waardoor de brandweer moet uitrukken, er schade of overlast ontstaat, zal persoonlijk op U verhaald worden middels procesverbaal door politie Valkenburg. Boetes in deze kunnen oplopen van minimaal €. 7.000,00 plus eventuele gerechtsvervolging. Bezint eer gij begint !!

 

Rookbeleid hotel Lahaye.

 

Wij hanteren het volgende rookbeleid : in de openbare ruimtes : bar, eet- en conversatiezaal mag niet gerookt worden. Wij bieden onze rokende gasten een aparte ruimte aan, gelegen in het café-gedeelte.  Deze ruimte is voorzien van een luchtverversings-systeem.

 

Roken op de hotelkamer : wij bieden verschillende kamers aan waarin gerookt mag worden.

Mocht U gebruik maken van deze mogelijkheid, vragen wij U uitsluitend te roken bij het geopende raam, niet de aanwezige rookmelder te bedekken of uit te schakelen. Mocht U alsnog het brandalarm activeren door overmatig rookgedrag of te weinig ventilatie, door  malversatie van de rookmelder, zullen de kosten voor het uitrukken van de Brandweer voor Uw rekening zijn. Wij willen U het genot van een sigaret niet verbieden, maar vragen wel om bedachtzaamheid en voorzichtigheid, zodat iedereen van zijn verblijf bij ons,  kan genieten.

 

P.H.M. Lahaye.