Hotel Lahaye beschikt over gratis draadloos internet.

Op alle hotelkamers kan hiervan gebruik worden gemaakt.

Inloggevens zijn bij aankomst verkrijgbaar.

Tevens kan er op verzoek gebruik worden gemaakt van een standalone PC in de bar.